09-12-2016 - Nominatie prijsvraag object aan de gevel Prinsenkwartier Delft

Op 4 december reikte burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt de prijzen uit.

Helaas niet gewonnen maar wel genomineerd uit 14 inzendingen!

Het ontwerp: De PK-sleutel. Te zien bij alle tentoongestelde ontwerpen in het Prinsenkwartier.

“Spannend nieuws”